10-06-2019 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA HỌC BAO GIỜ.

Cập nhật : 15/05/2019

🔊🔊🔊 THỨ 2 NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2019 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA HỌC BAO GIỜ
- LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6
- GIỜ HỌC: 15H30 - 17H00
- ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHƯA TỪNG HỌC TIẾNG NHẬT MUỐN TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
- HỌC PHÍ: 1.800.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG( ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH)
- ĐẶC BIỆT: GIẢM 200.000Đ TIỀN GIÁO TRÌNH CHO HỌC VIÊN ĐẾN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY 03-06-2019
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931939 - 0915 931939

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T