ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT - JLPT THÁNG 07- 2017

Cập nhật : 04/07/2017

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT đợt 1 tháng 7 năm 2017 đã chính thức kết thúc. Vậy là chúng ta đã thi xong đợt thi thứ nhất trong năm 2017. 

Nhật ngữ Sigoto xin cung cấp đáp án đợt thi năng lực tiếng Nhật vừa qua trên website học tiếng Nhật chính thống tại Trung Quốc, các bạn tham khảo đáp án của mình xem xác suất được bao nhiêu phần trăm. Lưu ý, đây chỉ là kết quả tham khảo thôi nhé. Kết quả chính thức sẽ được thông báo khi kết quả được công bố.

* ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT-N1 THÁNG 07/2017:

* ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT-N2 THÁNG 07/2017:

* ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT-N3 THÁNG 07/2017:

Đáp án thi năng lực tiếng Nhật N4 và N5 sẽ được cập nhật sau.

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T