thithu-nhat ngu sigoto luyện giải đề thiChọn đề ôn luyện

Qua quá trình học tập, bạn muốn kiểm tra trình độ của mình, bạn muốn biết mình đã tiếp thu được hết những gì đã học hay chưa? Hãy thử sức với việc giải bộ đề thi của chúng tôi nhé. Những bộ đề thi này ngoài việc giúp bạn củng cố kiến thức, còn rèn luyện cho bạn rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trước khi bước vào các kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Sigoto!

問題例 N5

問題例 N4

問題例 N3

問題例 N2

問題例 N1

huong dan thi thu

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T