TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SIGOTO ĐANG TUYỂN SINH KHÓA TIẾNG NHẬT S2

👉ĐỐI TƯỢNG: 🙋‍♀️🙋‍♂️ĐÃ HỌC HẾT BÀI 6 CỦA MINANO NIHONGO HOẶC ĐÃ CÓ BẰNG N5

#THỜI_GIAN_DỰ_KIẾN_KHAI_GIẢNG: THỨ 2 NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2020 - LỚP TIẾNG NHẬT S2 - TRÌNH ĐỘ N5

🗒LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6

⏰GIỜ HỌC: 17H45-19H15

- HỌC PHÍ: 2.100.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG ( ĐÃ BAO GỒM GIÁO TRÌNH)

☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

🗣 HIỆN TẠI TRUNG TÂM CŨNG ĐANG CHIÊU SINH LỚP VỠ LÒNG DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC, ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT HÃY LIÊN HỆ TRUNG TÂM NHÉ

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG CẤP TỐC - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

💥💥💥THÔNG BÁO CHIÊU SINH💥💥💥

#KHAI_GIẢNG_LỚP_TIẾNG_NHẬT_VỠ_LÒNG_CẤP_TỐC

❤LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 6 (5 BUỔI/ TUẦN)

❤GIỜ HỌC: 19H30 - 21H00

❤ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO HỌC VIÊN CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG NHẬT, MUỐN HỌC NHANH CHÓNG ĐỂ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC.

- HỌC PHÍ: 2.000.000 Đ/ KHÓA/ 1.5 THÁNG (ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH VÀ FILE NGHE)

☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

THỨ 2 NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT Z1 - TRÌNH ĐỘ N4

🎎THỨ 2 NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT Z1 - TRÌNH ĐỘ N4

- LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6

- GIỜ HỌC: 19H30 - 21H00

- ĐỐI TƯỢNG: ĐÃ HỌC HẾT BÀI 24 MINNA HOẶC TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG

- HỌC PHÍ: 2.100.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG ( ĐÃ BAO GỒM GIÁO TRÌNH)

☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

THỨ 2 NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG CẤP TỐC - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

🔊🔊🔊 THỨ 2 NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG CẤP TỐC - CHỈ MỞ 1 LỚP DUY NHẤT VÀO MÙA HÈ!
❤LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 6 (5 BUỔI/ TUẦN)
❤GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
❤ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO HỌC VIÊN CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG NHẬT, MUỐN HỌC NHANH CHÓNG ĐỂ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC.
- HỌC PHÍ: 2.000.000 Đ/ KHÓA/ 1.5 THÁNG (ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH VÀ FILE NGHE)
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG CẤP TỐC - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

🔊🔊🔊 CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG CẤP TỐC - CHỈ MỞ 1 LỚP DUY NHẤT VÀO MÙA HÈ!
❤LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 6 (5 BUỔI/ TUẦN)
❤GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
❤ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO HỌC VIÊN CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG NHẬT, MUỐN HỌC NHANH CHÓNG ĐỂ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC.
- HỌC PHÍ: 2.000.000 Đ/ KHÓA/ 1.5 THÁNG (ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH VÀ FILE NGHE)
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

THỨ 2 NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

THỨ 2 NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
- LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6
- GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
- ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHƯA TỪNG HỌC TIẾNG NHẬT, MUỐN TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC, CUỘC SỐNG.
- HỌC PHÍ: 1.800.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG (ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH)
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

THỨ 2 NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

🎎 THỨ 2 NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2020 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
- LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6
- GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
- ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHƯA TỪNG HỌC TIẾNG NHẬT MUỐN TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
- HỌC PHÍ: 1.800.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG( ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH)
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

🔊🔊🔊 NHẬT NGỮ SIGOTO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA HỌC BAO GIỜ
- LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6
- GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
- ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHƯA TỪNG HỌC TIẾNG NHẬT MUỐN TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
- HỌC PHÍ: 1.600.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG + 2 CUỐN GIÁO TRÌNH 200.000Đ
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

🔊🔊🔊 NHẬT NGỮ SIGOTO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
- LỊCH HỌC: THỨ 3 - THỨ 5
- GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
- ĐỐI TƯỢNG: DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHƯA TỪNG HỌC TIẾNG NHẬT MUỐN TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
- HỌC PHÍ: 1.600.000Đ/ KHÓA/ 3 THÁNG + 2 CUỐN GIÁO TRÌNH 200.000Đ
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

THỨ 6 NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2019 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP S2(N5)

🎎 THỨ 6 NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2019 - KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP S2(N5)
- LỊCH HỌC: THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 6
- GIỜ HỌC: 17H45 - 19H15
- ĐỐI TƯỢNG: ĐÃ HỌC HẾT BÀI 6 MINNA HOẶC TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG
- HỌC PHÍ: 1.800.000Đ/ KHÓA/ 2.5 THÁNG( ĐÃ BAO GỒM 2 CUỐN GIÁO TRÌNH)
☎️ LIÊN HỆ: 02543 931 939 - 0915 931 939

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T