ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trung tâm Nhật ngữ Sigoto được thành lập với mục tiêu xây dựng một trung tâm đào tạo tiếng nhật của Việt Nam đảm bảo uy tín, chất lượng, nhằm đáp ứng với xu hướng hội nhập và phát triển, với các nhu cầu đa dạng và yêu cầu về chất lượng trong lĩnh vực dạy và học tiếng Nhật.

Trong suốt quá trình hoạt động, Trung tâm Nhật ngữ Sigoto luôn thực hiện nghiêm túc tôn chỉ của mình đó là: “HỌC TẬP – PHÁT TRIỂN” với mong muốn sự trưởng thành và thành công trong công việc của các bạn học viên từ những kiến thức mà thầy cô tại trung tâm đã truyền dạy.

Cùng sự nỗ lực, cố gắng, lòng yêu nghề và sự đầu tư, Sigoto đã dần trở thành một trung tâm đào tạo tiếng nhật có uy tín với chất lượng đào tạo tốt, với cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy hiện đại. Qua đó, Sigoto ngày càng nhận được niềm tin từ các học viên, quý vị phụ huynh và các em học sinh.


MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ

* Tuyển chọn những giáo viên dạy tốt, có chất lượng.
* Xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể và hiệu quả, sử dụng giáo trình cập nhật mới nhất.
* Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của học viên về chất lượng giảng dạy và dịch vụ. Luôn tích cực lắng nghe ý kiến, phản hồi của học viên để kịp thời điều chỉnh.
* Hỗ trợ nhiều tài liệu cho giáo viên trong giảng dạy và cho học viên thực hành
* Thường xuyên thực hiện các trao đổi giữa học viên và trung tâm
* Thực hiện các chính sách học bù cho học viên, tạo điều kiện để học viên không bị mất kiến thức đối với những buổi học nghỉ.
* Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của lớp, của học viên
* Tổ chức các buổi họp chuyên môn với giáo viên, với nhân viên để trao đổi phương pháp giảng dạy và rút kinh nghiệm.
* Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá phân loại trình độ, và kiểm tra đánh giá kết quả học tập, đào tạo trong quá trình học và cuối khóa.
* Thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất đẹp, hiện đại tạo môi trường học thoải mái cho học viên.

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T