vinhdanh

Cảm Nhận Học Viên

Thầy là nhất và đáng sợ nữa !!!!!

Lại một khoá học nữa trôi qua, các bạn học viên của Sigoto ngày càng tiến gần hơn với ngôn ngữ ...

vinhdanh

Vinh Danh Học Viên

HỌC VIÊN LỚP J32-S2

Trần Thị Anh Thư- cô học sinh cấp 3 và cũng là học viên lớp J32-S2 đã xuất sắc đ...

vinhdanh

Hoạt Động Ngoại Khóa

Giao lưu với giáo viên Nhật Bản

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 vừa qua, trung tâm Nhật ngữ Sigoto hân hạnh được đón tiếp thầy Onoda v...

 
https://www.facebook.com/nhatngusigoto.edu/videos/904168869750422/

GÓC NHÌN CUỘC SỐNG - 14/11/2017

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T